Tajuk-tajuk Karangan Ekspositori

Karangan ekspositori berupa huraian atau penjelasan tentang sesuatu topik untuk memberi maklumat atau pengetahuan tambahan bagi pembaca. Berikut ini contoh-contoh tajuk karangan ekspositori.

 • Cara-cara merapatkan hubungan dengan jiran.
 • Cara-cara merapatkan hubungan dengan keluarga.
 • Kewajipan-kewajipan seorang pelajar terhadap keluarga.
 • Langkah-langkah untuk mengelakkan kejadian jenayah.
 • Ciri-ciri pelajar cemerlang.
 • Terangkan kerja-kerja amal yang boleh dilakukan remaja.
 • Cara-cara berrjimat cermat.
 • Cara-cara menghadapi tekanan.
 • Cara-cara menghadapi peperiksaan.
 • Sebab-sebab saya tidak akan meninggalkan Singapura.
 • Cara-cara menggalakkan pelajar menyertai kegiatan kokurikular.
 • Langkah-langkah untuk meninggikan mutu penguasaan bahasa Melayu.
 • Pengaruh negatif televisyen.
 • Langkah-langkah yang perrlu diambil pihak sekolah demi pencapaian akademik para pelajar.
 • Sokongan keluarga menjamin kejayaan seorang pelajar.
 • Faedah-faedah membaca buku.
 • Faedah-faedah menulis jurnal.
 • Kesan-kesan negatif majalah hiburan terhadap remaja.
 • Cara-cara mengatasi masalah disiplin di sekolah.
 • Nilai-nilai yang perlu disemai dalam diri belia remaja masa kini.
 • Faedah-faedah belajar secara bekumpulan.
 • Cara-cara mengisi masa lapang dengan baik.

Para pelajar sekalian, tajuk-tajuk di atas memerlukan huraian dan penjelasan lebih lanjut. Kamu perlu menyatakan idea kamu tentang topik-topik yang diberikan. Idea kamu harus berupa fakta, bersifat munasabah dan seboleh-bolehnya idea kamu menunjukkan originaliti (sesuatu yang baru).

Organisasi penyusunan karangan berupa pendahuluan, huraian dan kesimpulan. Sebaik-baiknya karangan kamu lebih daripada 240 patah perkataan, kurang lebih dalam tujuh hingga lapan perenggan. Semoga berjaya 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: