Apitan ke-an

kecurikkan

kerosakkan

keesokkan

kebanyakkan

kelayakkan

Beberapa contoh perkataan di atas adalah kesalahan umum perkataan berapitan ke-an. Apitan ke-an dalam bahasa Melayu bertugas untuk membentuk kata nama (nouns) dan kata kerja pasif.  Perhatikan huraian berikut ini.

 

Apitan ke-an bertugas untuk membentuk kata nama (nouns).

  • baik (kata sifat)      -> kebaikan (kata nama)
  • datang (kata kerja) -> kedatangan (kata nama)
  • raja (kata nama)     -> kerajaan (kata nama)

Apitan ke-an bertugas untuk membentuk kata kerja pasif.

  • hujan (kata nama)   -> kehujanan (kata kerja pasif)
  • lihat (kata kerja)     -> kelihatan (kata kerja pasif)
  • malam (kata nama) -> kemalaman (kata kerja pasif)

Makna apitan ke-an

1. Menyatakan perihal : kebaikan, kelayakan, kemiskinan dsb.

2. Menyatakan kena atau ditimpa :kehujanan, kedinginan dsb.

3. Menyatakan perbuatan tidak sengaja : keguguran, ketumpahan dsb.

4. Menyatakan menyerupai : kekanak-kanakan, kemerah-merahan dsb.

5. Menyatakan tempat : kedutaan, kerajaan, kementrian dsb.

 

Para pelajar sekalian,  ingat ya.. bentuk apitan ke-an adalah ke+kata dasar+an.  Beberapa kesalahan imbuhan seperti di atas tadi, yang betul adalah seperti di bawah ini.

ke+curi+an       -> kecurian

ke+rosak+an    -> kerosakan

ke+esok+an     -> keesokan

ke+banyak+an -> kebanyakan

ke+layak+an    -> kelayakan

 

Sekarang sudah faham apitan ke-an?? Bagus. 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: